الهام چرخنده در بیمارستان - شبکه‌ما

الهام چرخنده می گوید که من خوبم و مشکل خاصی ندارم ولی کمی ناراحتی قلبی او را راهی این عمل کرده وگرنه خوب است.

الهام چرخنده در بیمارستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

الهام چرخنده می گوید که من خوبم و مشکل خاصی ندارم ولی کمی ناراحتی قلبی او را راهی این عمل کرده وگرنه خوب است.زیور سریال اوای باران چند ماهی است نه شبیه نقش هایش در سینما و تلویزیون هست و نه حتی خود قبلیش.او می گوید امروز مردمی که مرا میبینند دیگر به واسطه کار بازیگری من را نمی بینند .الهام چرخنده در ادامه صحبت هایش می گوید که من همیشه گفتم یک ادم معروف برا یدیگران در حد دو تا 3 دقیقه معروف و جذاب است مابقی بازتاب فکر و قلب اوست