اهنگ بامزه کوچولوها - شبکه‌ما

اهنگ دست جمعی و گروهی چینی ها را در این جا می بینیم که فکر می بینیم حدود 5 تا 6 ساله هستند که گروه...

اهنگ بامزه کوچولوها

دسته بندی ها:
توضیحات:

اهنگ دست جمعی و گروهی چینی ها را در این جا می بینیم که فکر می بینیم حدود 5 تا 6 ساله هستند که گروه کر را برای خودشان از الان تمرین می کنند و فکر می کنیم که وقتی این بچه ها بزرگ شوند هیچ کسی نتواند جای آن ها را بگیرد .همه از اینی هم که هستند موفق تر می شوند .از الان اینده خودشان را تضمین می کنند .هم در عرصه موسیقی موفق هستند و استعدادشان را کشف کرده اند و هم در عرصه خوانندگی .چقدر خوب است این کارها در کودکی صورت بگیرد