ترانه مونا منا اخر خنده - شبکه‌ما

این ترانه خیلی اهنگ بامزه و خنده داری است که با شخصیت هایی که در این جا ساخته شده و اجرا می شود این ترانه...

ترانه مونا منا اخر خنده

دسته بندی ها:
توضیحات:

این ترانه خیلی اهنگ بامزه و خنده داری است که با شخصیت هایی که در این جا ساخته شده و اجرا می شود این ترانه را بامزه تر کرده است.دو کوجود صورتی که در واقع آهنگ این ترانه را با دهان می زنند .فردی نیز وجود دارد که این اهنگ را میخ واند.خیلی بامزه هست .یک مدتی نیز بود که این ترانه تو ایران خیلی مد شده بود و همه یک زمانی می خوانند و می خندیدند.در واقع ایرانی این ترانه نیز ساخته شده است .کسی نمی داند که مانا مانا چیست و کسی هم اهمیت نمی دهد !