پرواز با اولین هواپیمای بدون سرنشین ارکیو 170 - شبکه‌ما

ارکیو 170 هواپیمای بدون سرنشین امریکایی بود که مدافعین هوایی کشور آن را 3 سال پیش سال به زمین نشاندند می گویند سکته ناقصی که...

پرواز با اولین هواپیمای بدون سرنشین ارکیو 170

دسته بندی ها:
توضیحات:

ارکیو 170 هواپیمای بدون سرنشین امریکایی بود که مدافعین هوایی کشور آن را 3 سال پیش سال به زمین نشاندند می گویند سکته ناقصی که سه سال پیش امریکایی زده بودند با دیدن این ویدیو کامل خواهد شد.اوباما خواستار پس گرفتن این هواپیما به آن ها شده است .ما قرار شد که نمونه ایرانی را پس از عدم تحریم به آن ها می دهیم چون اریکایی این کار برای ما غنیمت هست و نباید آن را پس بدهیم .مانور خیلی خوب و قشنگی دارد که پروازی موفقیت آمیز بوده است