گلایه جوان از عدم یارانه دولتی - شبکه‌ما

پنجاه میلیارد تومان یارانه روزنامه در جیب چه کسی می رود.

گلایه جوان از عدم یارانه دولتی

دسته بندی ها:
توضیحات:

پنجاه میلیارد تومان یارانه روزنامه در جیب چه کسی می رود.این روز ها یکی از مهمترین مبحث چالشی بین مطبوعاتی ها یارانه ای است که بین آن ها اختصاص می یابد .روزنامه جوانی ها می گویند که از اول 93 برای ما قطع کردند و فناوری اطلاعات می گوید که ما تا به حال نگرفته ایم . روشی جدیدی برای گرفتن یارانه ها گفته اند که اگر تیراژ و رنگ آن ها جوری باشد که آن ها می گویند جزو دولتی هم باشند امکان دارد که به آن ها یارانه بدهند