بشقاب پرنده در ایران - شبکه‌ما

یک فرد ناشناسی در ایران از اسمان فیلمی را گرفته که به گفته خودش بشقاب پرنده می باشد .

بشقاب پرنده در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک فرد ناشناسی در ایران از اسمان فیلمی را گرفته که به گفته خودش بشقاب پرنده می باشد .ولی از کجا معلوم که این بشقاب پرنده بوده است .حالا می گوییم که بشقاب پرنده است ولی از کجا معلوم که این فیلم از اسمان ایران  باشد .مگر می شود چنین چیزی از چشم پدافند ایران دور بماند که آن هم پدافندی که پیشرفته ترین پروازهای داخلی را زمین گیر کرده است . برخی از فروشگاه های انلاین حسابی کاربران را کلافه کرده اند که می گویند به دستشان نمی رسد و یا آنجه می خواستند نیست