نجات مادر باردار از مرگ حتمی - شبکه‌ما

امداد گران ایرانی هلال احمر به مادر باردار  که اقدامی تحسین بر انگیز بوده است را انجام دادند .

نجات مادر باردار از مرگ حتمی

دسته بندی ها:
توضیحات:

امداد گران ایرانی هلال احمر به مادر باردار  که اقدامی تحسین بر انگیز بوده است را انجام دادند .می گویند این مادر از شدت درد ارامش نداشت و با اینکه بچه به دنیا امده بود ولی همه نگران حال وخیم مادر بودند.که سریع هواپیما فرستادند تا این مادر را نجات بدهند که می گویند این مسافت اگر زمینی میخواست انجام شود چیزی حدود 10 تا دوازده ساعت طول می کشید که در این صورت مادر جان خود را از دست می داد که خوشبختانه امداد گران به موقع و سریع رسیدند