لحظه سقوط هواپیما و مرگ خلبان - شبکه‌ما

با این وجود که در زمین وسایل نقلیه مانند موتورو ماشین و دوچرخه و حتی قطار تصادف می کنند و منجر به خطراتی می شود...

لحظه سقوط هواپیما و مرگ خلبان

دسته بندی ها:
توضیحات:

با این وجود که در زمین وسایل نقلیه مانند موتورو ماشین و دوچرخه و حتی قطار تصادف می کنند و منجر به خطراتی می شود و گاهی مرگ را نیز به همراه دارد .بسیاری می گویند به دلیل بد رانندگی یا رعایت نکردن قوانین و یا حتی ترافیک هست .در اسمان نیز هواپیما ها و هلی کوپتر ها امکان سقوط را دارند.که این سقوط ها می تواند به دلیل بد بودن هوا و یا نقض فنی و یا حتی خوب خلبانی نکردن باشد .در این ویدیو یک نمونه از سقوط هواپیما را می بینیم