واکنش بچه ها به خوردن شکلات هالویین آنها - شبکه‌ما

شکلات تنها چیزی است که نه بزرگتر ها می توانند از آن بگذرند و نه کوچکتر ها .

واکنش بچه ها به خوردن شکلات هالویین آنها

دسته بندی ها:
توضیحات:

شکلات تنها چیزی است که نه بزرگتر ها می توانند از آن بگذرند و نه کوچکتر ها .در واقع شکم تنها چیزی است که نمی شود از آن گذشت .در این ویدیو نیز می بینیم که کوچترها چگونه رفتار می کنند وقتی می بینند که بزرگتر ها شکلات آن ها را خورده اند که همه یا گریه می کنند و کودکی نیز کل خونه را پخش و پلا می کند و می شکند و یک پسر دیگر نیز کل کشو ها و خانه را می گردد .ویدیوی جالبی است