سالاد ماکارانی - شبکه‌ما

ابتدا کمی ماکارانی را با آب روی شعله می گذاریم تا نرم شوند توجه داشته باشید که برای اینکه ماکارانی ها به هم نچشبند به...

سالاد ماکارانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

ابتدا کمی ماکارانی را با آب روی شعله می گذاریم تا نرم شوند توجه داشته باشید که برای اینکه ماکارانی ها به هم نچشبند به آبش کمی نمک اضافه می کنیم.بهتر است که از ماکارانیهای شکل دار پروانه ای استفاده شود .می گذاریم تا آب آن ماکارانی گرفته شود .سپس کالباس ها را یک اندازه خرد می کنیم .خیارشورها را نیز به اندازه کالباس ها و ذرت هم به آن ها اضافه می کنیم .در نهایت نیز این مواد را به ماکارانی همراه با سس اضافه می کنیم .