اتفاقی نادر در والیبال زنان - شبکه‌ما

در ایت بازی والیبال زنان که در کره انجام شده یک ماراتن بی نظیر بین دو تیم اتفاق افتاده که دیدن این فیلم خالی از...

اتفاقی نادر در والیبال زنان

دسته بندی ها:
توضیحات:

در ایت بازی والیبال زنان که در کره انجام شده یک ماراتن بی نظیر بین دو تیم اتفاق افتاده که دیدن این فیلم خالی از لطف نیست در فیلم بازیکنان هر دو تیم با زدن آبشار های متوالی ودفاع کردن توپ ها بوسیله مدافعان عقب زمین  ورساندن توپ به پاسر تیم وپاس دادن او  به سایر بازیکنان حمله که با اسبک زدن آنها و دفاع تیم مقابل  وجمع کردن دوباره مدافعان پشت زمین  زدن آبشار داین ماجرا چنمدین بار تکرار می افتد تا اینکه یکی از تیمها موفق به خوابوندن توپ وگرفتن امتیاز می شود که از نظر روحی خیلی تیم را کمک می کند این قسمت از بازی چنان جذاب بوده که همه تماشگران وحتی مجری تلویزیونی را تحت تاثیر  قرار می دهد