گل پیاز و هویج و خیار - شبکه‌ما

با پیاز و خیار و هویج در این ویدیو یک نوع تزئین زیایی از گل ها را خواهیم داشت .

گل پیاز و هویج و خیار

دسته بندی ها:
توضیحات:

با پیاز و خیار و هویج در این ویدیو یک نوع تزئین زیایی از گل ها را خواهیم داشت .احتیاج به پیاز های خوشگل و کوچک داریم که باید آن ها را به 8 قسمت تقسیم کنیم که هر چقدر این تقسیمات ریز تر و بیشتر باشد زیبا تر خواهد شد .فقط باید حواسمان باشد که تا اخر آن را باز نکنیم که پاره شود و گل ما ناقص شود باید با دقت این کار را انجام داد.سپس هویج را نیز به قطعه های کوچک تقسیم می کنیم و مانند ویدیو گل می کنیم