شمع سیب هالوینی - شبکه‌ما

ابتدا باید سیب را یه شمل هشتی از آن جدا کنیم و سپس ته سیب را گرد کنیم  تا شمع وارمری ما درون آن جا...

شمع سیب هالوینی

دسته بندی ها:
توضیحات:

ابتدا باید سیب را یه شمل هشتی از آن جدا کنیم و سپس ته سیب را گرد کنیم  تا شمع وارمری ما درون آن جا شود .پس باید داخل سیب را در بیاوریم .زیر اون قسمت هایی را که 8 شکل کرده ایم دوباره یک سری دیگر شکل می دهیم که شبیه دهن و دو چشم نماد هالویین شود و برای او دماغ نیز می کشید که البته می توانید دهان و چشمانش را حالت عصبی و یا هر حالتی که دورست دارید تزئین کنید و شمع را در آن بگذاریم