برج کدو تنیل - شبکه‌ما

ابتدا باید یک کدو تنبل دراز را انتخاب کنیم نه یک کدو تنیل گرد .

برج کدو تنیل

دسته بندی ها:
توضیحات:

ابتدا باید یک کدو تنبل دراز را انتخاب کنیم نه یک کدو تنیل گرد .سپس آن را با پوست گرفتن شکل می دهیم و دارای زوایایی می کنیم .و به یک سری اندازه های مساوی مانند تصویر آن را تقسیم می کنیم و اضافه های آن را دور می ریزیم و با چاو می بریم .در آن در واقع در  هر طبقه قطعه تعدادی سوراخ ایجاد می کنیم که مثلا این سوراخ ها پنجره های آن می باشد و سپس می بینیم کجاها نا صافی دارد تا آن را صاف کنیم .