همنوازی دو جوان ایرانی - شبکه‌ما

این دو جوان ایرانی اهنگ زیبا و نوستالژیک ایرانی را بسیار زیبا می نوازند که با دوساز بسیار زیبا این را می نوازند که همه...

همنوازی دو جوان ایرانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

این دو جوان ایرانی اهنگ زیبا و نوستالژیک ایرانی را بسیار زیبا می نوازند که با دوساز بسیار زیبا این را می نوازند که همه ما باید حتی برای یک بار هم که شده این ویدیو را ببینیم و این ترانه را بشنویم که الته قطعا همه این ترانه را شنیده ایم.چقدر خوب می شد که جامعه ما قدر این موسیقی دانان و افراد هنر مند را خیلی بیشتر از این ها می دانست تا در دنیا بتوانیم هنر خودمان را به رخ دیگران بکشیم و سرفراز باشیم و افتخار کنیم