مدل موی فرانسوی - شبکه‌ما

برای این کار ابتدا باید موهای خود را تقسیم بندی کنید که برای جلوی مو قسمتی را نگه دارید.

مدل موی فرانسوی

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای این کار ابتدا باید موهای خود را تقسیم بندی کنید که برای جلوی مو قسمتی را نگه دارید.قسمت جلوی مو را با گیره از بقیه قسمت ها جدا کنید .قسمت جلوی مو را از قسممت گوش انتخاب کنید و آن را کم کم به پشت بپیچانید و یک گیره بزنید .بقیه موها را در دست بگیرید و همینطور این پیچاندن را بیشتر کنید و در واقع موهای بیشتری هر سری بگیرید و تا طرف دیگر سر پیچ بروید که از یک قسمت شروع کنید و یه قسمت مخالف برسید