تزئین موز - شبکه‌ما

ابتدا موز را به قطعه ای کوچک  می بریم با پوست و سپس آن را به 6 قسمت تقسیم می کنیم بعد لبه های این...

تزئین موز

دسته بندی ها:
توضیحات:

ابتدا موز را به قطعه ای کوچک  می بریم با پوست و سپس آن را به 6 قسمت تقسیم می کنیم بعد لبه های این 6 قسمت را به شکل 8 می بریم. فقط باید یادمان باشد که این ار را با ظرافت و ارامی انجام دهیم که موز له نشود و کارمان را دوباره انجام ندهیم.اگر نمی توانید با تمرین حتما می توانید این کار را انجام دهید.سپس موز را از داخل آن در می اوریم . خط هایی درون این گلبرک ها از داخل می اندازیم و سپس بازش می کنیم