کل کل زیبای مهرجویی و انتظامی - شبکه‌ما

 اگر مقایسه ای اجمالی به مبحث طولانی فرهنگ و هنر در ایران و دیگر ملل داشته باشیم ، به وضوح در می یابیم که هنر...

کل کل زیبای مهرجویی و انتظامی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 اگر مقایسه ای اجمالی به مبحث طولانی فرهنگ و هنر در ایران و دیگر ملل داشته باشیم ، به وضوح در می یابیم که هنر در ایران به شدت غریب افتاده است و مورد آماج بسیاری واقع است که گواهی کننده این مسئله ممیزی شدید برای چاپ کتاب ، اکران فیلم ها و حتی ترانه ها و کنسرت ها است . بسیاری می پندارند مظلومیت هنر در ایران به دلیل اعتقادات مذهبی عمیقی است که در بطن جامعه ریشه دوانده است که تا حدودی صحت دارد ، اما ساده باورانه خواهد بود که اساس معضل را به آن نسبت داد . ریشه اصلی مشکلی که در ایران و برخی کشورهای جهان سومی گریبان گیر هنر شده است ، مسئله شرایط حساس سیاسی آن کشور است که باعث بروز این چنین مشکلاتی می شود . برای مثالی واضح در ایران می توان به مشکل نشر کتاب کلنل محمود دولت آبادی یا اکران فیلم هایی چون گزارش یک جشن ، عصبانی نیستم ، یک خانواده محترم و...اشاره کرد که جملگی به همین علت و در اصل به دلیل سوء تفاهمات سیاسی محکوم به توقیف و ضرر شده اند.