طوطی آوازه خوان! - شبکه‌ما

اگر تاکنون به شهر یا روستا های اطراف محل زندگی خود گذری داشته باشید حتما مزارع و مراتعی را مشاهده کرده اید که مختص به...

طوطی آوازه خوان!

دسته بندی ها:
توضیحات:

اگر تاکنون به شهر یا روستا های اطراف محل زندگی خود گذری داشته باشید حتما مزارع و مراتعی را مشاهده کرده اید که مختص به پرورش و نگه داری دام و حیوانات اهلی است . این مسئله کاملا امری طبیعی است چرا که بخش عمده فراورده های دامی مورد نیاز به همین طریق تامین می شود اما این که در زندگی شهری و به ویژه آپارتمانی امروزی افراد اقدام به نگه داری حیواناتی نظیر سگ ، خوک ، گربه و... می کنند جای تعجب دارد . از نظر کارشناسان خانواده این توسل انسان به حیوانات ناشی از سست شدن بنیان خانواده ها و درگیر شدن زندگی صنعتی است که اعضای خانواده را از یکدیگر دور می کند . به همین دلیل است که در کشور ما و یا کشور های دیگری پرندگانی چون مینا و طوطی های سخنگو جای خود را باز کرده اند . این پرندگان در ذات خود توانایی سخن گفتن و یا تکلم را ندارند اما به علت ضریب هوشی بسیار بالا نسبت به دیگر گونه های پرنده و ارتجاع بالای حنجره آنان قادر اند لغات و جمله هایی را تکرار کنند.