نظر آیت الله جنتی درباره فتنه - شبکه‌ما

یکی از چالش های ناتمام ایران چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه ملی پس از قائله هسته ای ، مسئله حوادث و...

نظر آیت الله جنتی درباره فتنه

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی از چالش های ناتمام ایران چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه ملی پس از قائله هسته ای ، مسئله حوادث و وقایع انتخابات 1388 است که تاکنون به رغم تمام اقداماتی که برای مسکوت کردن ، جبهه گیری ها و اتهامات متعددی که به معترضین آن وارد شده است ، همچون پرونده ای باز در اذهان عمومی و دادگاه انقلاب باقی مانده است . علت این ناتمام بودن همان طور که بار ها برخی نمایندگان مجلس من جمله علی مطهری نسبت به آن متذکر شده اند ، مسئله حصر بدون محاکمه سران این ماجرا است که بسیاری از افراد اصول گرا همچون آیت الله جنتی ، دبیر شورای نگهبان و عضو خبرگان رهبری ، معتقد اند که نظام جمهوری اسلامی نسبت به این افراد رعوف بوده است که آنان را محاکمه نکرده است ؛ چرا که در صورتی که قرار باشد این افراد محاکمه شوند مجازاتی سنگین همچون اعدام برای آنان در نظر گرفته می شود . این ویدئو گفتگوی آیت الله جنتی با برنامه شناسنامه (پخش شبکه سوم) است که به مبحث قائله 88 و حوادث پس از آن می پردازد.