انتقاد امیر جعفری از کمیسیون فرهنگی - شبکه‌ما

همان گونه که برای اندازه گیری و بررسی آماری علمی یک ماده یا جسم نیازمند داشتن واحد اندازه گیری هستیم ، برای بررسی و تحلیل...

انتقاد امیر جعفری از کمیسیون فرهنگی

دسته بندی ها:
توضیحات:

همان گونه که برای اندازه گیری و بررسی آماری علمی یک ماده یا جسم نیازمند داشتن واحد اندازه گیری هستیم ، برای بررسی و تحلیل فرهنگ یک کشور نیاز به ابزاری معین داریم . این ابزار معین در حیطه هنر غالبا در هنر های موسیقی ، فیلم و تئاتر خلاصه می شود که میزان پویایی ، محتوایی و جذب مخاطب متر و معیار گستردگی فرهنگ و هنر در آن کشور است .

کافی است نگاهی اجمالی به میزان جذب مخاطب و محتوای فیلم های کشور های مطرح جهان داشته باشیم تا دریابیم در ایران اتنها چیزی که از هنر و فرهنگ باقی مانده است نام آن است و مدام تکرار می شود ملت ایران ، ملتی با فرهنگ است.

متاسفانه در آمد و شد دولت های مختلف و روی کار آمدن اندیشه های مختلف و حتی به نوعی بسته ، سیاست های مختلفی در قبال این حوزه اتخاذ شده است ، به طوری که در 8 سال دولت گذشته ، به لحاظ کم کاری هایی که متولیان فرهنگ انجام داده اند ، امنیت شغلی دست اندرکاران هنر به مخاطره افتاده است.