حمله جوجه تیغی به پلنگ - شبکه‌ما

کافی است به زندگی جاندارانی که بر روی کره خاکی زندگی می کنند نظری داشته باشیم تا دریابیم هر یک از این جانداران فارغ از...

حمله جوجه تیغی به پلنگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

کافی است به زندگی جاندارانی که بر روی کره خاکی زندگی می کنند نظری داشته باشیم تا دریابیم هر یک از این جانداران فارغ از این که چه نقشی را در اکو سیستم زمین ایفا می کنند ، به نوعی طعمه و غذای جانداری دیگر هستند . اما این مسئله به سادگی عبارت پیشین نیست و این حیوانات برای زندگی و بقا در محیط زیست خود نیازمند ابزار دفاعی هستند تا نسل آنان از خطر انقراض در امان بماند و به طور کامل ریشه کن نشود .

به طور نمونه به عاج های فیل یا شاخ های گوزن نگاه کنید ، این عاج و شاخ ها هر چند به طور قاطع نمی تواند هیچ حیوانی را از مرگ نجات دهد اما طبق نظریه انتخاب طبیعی محیط زیست ، می تواند فرصتی ادامه زندگی و بقا را برای آنان فراهم سازد .

برای مثال در این ویدئو ببری گرسنه به جوجه تیغی حمله ور می شود اما سلاح دفاعی این حیوان که به آن شهرت دارد بار ها ببر را زجر داده و زخمی می کند.