روش نگهداری گیاه هوازی - شبکه‌ما

در این ویدیو می خواهیم روش نگهداری و پرورش گیاه هوازی را به شما اموزش دهیم .

روش نگهداری گیاه هوازی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو می خواهیم روش نگهداری و پرورش گیاه هوازی را به شما اموزش دهیم . گیاهان هوازی گیاهانی هستند که نه احتیاج به آب دارند و نه احتیاج به خاک.روش استفاده از این گیاه ها به این صورت است که باید به صورت اسپری به آن ها آب بپاشیم و یا برعکس در ظرف آب به مدت 15 تا 20 دقیقه هفته ای یکبار قرار دهیم. گیاه هوازیز آویزانی را نیز اینجا داریم که وقتی به آن آب می دهیم سبز می شود که بسیار این گیاهان زیبا هستند