سوختن انبار بزرگ تخته های چوبی در مشهد - شبکه‌ما

انبار بزرگ تخته های چوبی مشهد در آتش سوخت.

سوختن انبار بزرگ تخته های چوبی در مشهد

دسته بندی ها:
توضیحات:

انبار بزرگ تخته های چوبی مشهد در آتش سوخت. تقریبا تمام ایستگاه های اتش نشانی مشهد را به محل اعزام کردند و نزدیک به 80 دستگاه تا کنون تخلیه آب انجام داده اند .یازده دستگاه از شهرداری مشهد تخلیه آب را کمک کرده اند .با این حال هم چنان حریق ادامه دارد و این لکه گیری زمان بر هست.خسارت های سنگینی را نیز وارد کرده است که در حال بررسی می باشد .یکی از نیروهایی که در ایران همیشه کار خودش را خوب انجام می دهد همین اتش نشان ها هستند