ماجرای بمب در مترو تهران - شبکه‌ما

بعد از ظهر امروز ماموران مترو در ایستگاه امام خمینی به یکی از مسافران که یک بسته بزرگ دستش بوده مشکوک می شوند.

ماجرای بمب در مترو تهران

دسته بندی ها:
توضیحات:

بعد از ظهر امروز ماموران مترو در ایستگاه امام خمینی به یکی از مسافران که یک بسته بزرگ دستش بوده مشکوک می شوند.سپس ماموران از او میخواهند که بسته خود را باز کند و نشان ماموران دهد .سپس این فرد به سمت سکوی مترو فرار می کند و برای اینکه کسی نزدیک او نشود داد می زند که در این کیسه بمب هست و این را می گوید و به سمت تونل فرار می کند.سپس سوار مترو می شود و در ایستگاه سعدی دستگیرش می کنند و می فهمند که مواد مخدر بوده است