الوده ترین جاهای تهران - شبکه‌ما

هوای تهران امروز هم نا سالم بود و میانگین شاخص هوا روی هوای 115 و شهر ری و منطقه 19 شهرداری بود که الوده ترین...

الوده ترین جاهای تهران

دسته بندی ها:
توضیحات:

هوای تهران امروز هم نا سالم بود و میانگین شاخص هوا روی هوای 115 و شهر ری و منطقه 19 شهرداری بود که الوده ترین مناطق  شهر بود .مناطق الوده دروس با 138 و اقدسیه با 117 و منطقه 16 شهرداری با 106 و منططقه 2 شهرداری با 104 و منطقه 10 شهرداری با 104 و منطقه 16 شهرداری 106 و منطقه دو شهرداری نیز ناسالم بوده است .با این شرایط به افراد مبتلا به بیماری های قلبی و ریوی و کودکان و سالمندان توصیه می شود از فعالیت های طولانی مدت خودداری کنند