واردات هندونه - شبکه‌ما

اقای کشاورز معتقد است که اگر به جای کاشت هندوانه آن را وارد کنیم برای ما  صرفه تر در می اید .

واردات هندونه

دسته بندی ها:
توضیحات:

اقای کشاورز معتقد است که اگر به جای کاشت هندوانه آن را وارد کنیم برای ما  صرفه تر در می اید .ایشون می گویند که در کشور ما هندوانه را می کارند و از دست کشاورز که انقدر سال ها برای این هندوانه در سرما و گرما و روز و شب زحمت کشیده کیلویی  20 می خرند و دلال به صادراتی 400 تومان می فروشد و در دوبی فروش می رود کیلویی 800 تومان .او می گوید که آب و برق را در نظر  بگیریم که با این حساب هندوانه را1 دلار بخریم خیلی بیشتر به نفع ما می باشد