شماره فون واژه موبایل میلیونی - شبکه‌ما

فون واژه یا به زبان ساده تر دکان جدید برای دلال ها .

شماره فون واژه موبایل میلیونی

دسته بندی ها:
توضیحات:

فون واژه یا به زبان ساده تر دکان جدید برای دلال ها .پدیده ای که در آن شماره های ما به صورت حروف فروخته می شود.برای مثال محمد حسینی که محمد آن 80 میلیون و حسینی آن 30 میلیون می باشد .برای شماره گیری نیز باید حروف را بزنیم و بیشتر جنبه تجاری دارد.ولی بسیار گران است چون این خط ها منحصر به فرد هستند .سرویس خط ها فرقی ندارند و قیمت های بازار دلال بازی و سو استفاده می باشند .باید حتما یک نظارتی بر این بازار نو پا داشته باشیم