دست دادن به نامحرم باعث سردمزاجی می شود - شبکه‌ما

ما باید همه جوره از گناه بپرهیزیم و الفاظ و واژگان و صحبت هایی که مخصوص محارم خودمان هست و بیان این احساسات به جنس...

دست دادن به نامحرم باعث سردمزاجی می شود

دسته بندی ها:
توضیحات:

ما باید همه جوره از گناه بپرهیزیم و الفاظ و واژگان و صحبت هایی که مخصوص محارم خودمان هست و بیان این احساسات به جنس مخالف و نامحرمین ممنوع می باشد.قطعا اگر ظاهر هم نکند بعدا نتیجه آن را خواهید دید.مسئله جنسی و لمسی همین که طرف دست به طرف مقابل می دهیم شیوعی است که پایان ندارد و اگر به نامحرم حتی یک بار دست بدهیم اثر سرد مزاجی را در اینده خواهیم داشت.حتی اگر همان موقع هیچ حسی نداشته باشیم بعدا و در زندگی مشترک اثار مخرب این کار را می فهمیم 


  • رضا
    رضا |

    به به حاج آقا شرفخانی
    معاونت محترم اداره کل اوقاف
    احسنت