هنرمندان خیابانی - شبکه‌ما

هنرمندان کوچک ایرانی در خیابان ها هنر خود را به نمایش می گذارند که شاید دستی به آن ها کمک کند.دلی بلرزد.

هنرمندان خیابانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

هنرمندان کوچک ایرانی در خیابان ها هنر خود را به نمایش می گذارند که شاید دستی به آن ها کمک کند.دلی بلرزد.کسی به آن ها کمک کند که خرج خانواده و یا هرکس دیگری بکنند .نمی دانم که این کودکان به مدرسه هم می روند یا نه ولی این را می دانم که می توانند در اینده فردی موفق باشند.خیلی بهتر از گدایی علنی درخیابان هاست که نمی شود به آن ها اعتماد کرد .فکر می کنم این منطقه کوچه برلن تهران می باشد که این افرد هنرنمایی می کنند