تزئین میوه شکل مینیون ها - شبکه‌ما

کارتون معروف والت دیزنی که همه ما دوستش داریم را می توانیم با میووه ها این شخصیت را درست کنیم .

تزئین میوه شکل مینیون ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

کارتون معروف والت دیزنی که همه ما دوستش داریم را می توانیم با میووه ها این شخصیت را درست کنیم .ابتدا خیار را شکل می دهیم و به شکل لباس برای این موجود بامزه در می اوزیم که می توانیم از هویج هم استفاده کنیم.از موز هم به عنوان بد و دست و صورت این موجود بامزه استفاده می کنیم .دوباره از سکه ای دیگر از خیار به عنوان عینک این موجود استفاده می کنیم و در اخر نیز با ماژیک برای او چشم و دهان می کشیم که خیلی جالب می شود