دوربین مخفی جسد - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی جسد   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی جسد

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی جسد   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی در ابتدا جسدی خونی را می بینید که در داخل ملافه ای پوشیده شده است و سپس با طناب  پاهای او را بسته اند و کمی خون نیز بر روی ملافه ریخته شده است و او را در صندوق عقب ماشین قرار داده اند سپس با ماشین که در صندوق عقب آن جسد موجود است در مکانی توقف می شوند و از افرادی که در حال گذر هستند درخواست می کند که برای کمک بیایند او آنها را به بالای سر صندوق عقب ماشین خود می برد و سپس در صندوق عقب را باز می کند وافراد با جسد روبرو می شوند او از آنها می خواهد که کمک کنند وجسد را به جایی منقل کنند افراد ابتدا سوال می کنند که جسد کیست ؟که در جواب او می گوید دوستش است و مردم کمک نمی کنند و سریع منطقه را ترک می کنند این واکنشی است که اکثر افراد  از خود نشان می دهند و به فرد مشکوک کمک نمی کنند