دوربین مخفی آتشنشانی - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی آتشنشانی   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی آتشنشانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی آتشنشانی   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی دو مامور آتش نشانی را می بیند که با سرعت به همراه ماشین خود وارد می شوند ودر کنار نیمکتی در پارک یک تابلوی بزرگ سیگار کشیدن ممنوع را نصب می کنند سپس منتظر می مانند تا افرادی بر روی نیمکت بشینند و اگر آن افراد شروع به کشیدن سیگار کنند آنها خواهند آمد در ابتدا تصاویری از افرادی که  روی نیمکت نشسته اند ودر حال کشیدن سیگار هستند نشان می دهد وسپس تصاویری که دو مامور وارد می شوند و در مقابل نیمکت توقف می کنند وشروع به باز گردن شلنگ مخصوص اب می شوند و به محض باز کردن شلنگ آن را به طرف افرادی که روی نیمکت نشسته اند ودر حال کشیدن سیگار هستند نشانه می روند و با فشار زیاد آب آنها را خیس می کنند که افرادی که روی نیمکت نشسته اند هیچ کاری ار دستشان برنمی آید و فقط خیس می شوند در این بین افرادی هستند که با مقاومت زیاد خود را به مامور ها می رساندد