کلیپ دیدنی درگذشت مرتضی پاشایی - شبکه‌ما

محمد علیزاده در حال گریه می گوید که امیدوار او یک اسطوره بشود چون قلبش اسطووره بوده است .

کلیپ دیدنی درگذشت مرتضی پاشایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

محمد علیزاده در حال گریه می گوید که امیدوار او یک اسطوره بشود چون قلبش اسطووره بوده است .مرتضی پاشایی تا به حال پشت هیچ کس حرفی نزده و او می گوید که عزیز من بوده است.

 به راستی که صدای زیبای او هیچ گاه از ذهن ها پاک نمی شود دل همه این روز ها به عشق مرتضی پاشایی شکسته هست .هیچ کس فکر نمی کند این اسطوره های مملکت ما یک روزی دیگر پیش ما نباشند.خیلی سخته هم برای خانوادش و هم برای طرفدارانش.خدا به همه صبر بدهد