اخرین حضور مرتضی پاشایی در تلویزیون - شبکه‌ما

  مرتضی پاشایی عزیز یکی از خوانندگان خوب کشورمان هست که متاسفانه به دلیل سرطان دیگر پیش ما نیست و بد تر از آن وقتی است...

اخرین حضور مرتضی پاشایی در تلویزیون

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

مرتضی پاشایی عزیز یکی از خوانندگان خوب کشورمان هست که متاسفانه به دلیل سرطان دیگر پیش ما نیست و بد تر از آن وقتی است که ما دیر او را شناختیم .همه مردم وقتی او در بیمارستان بود برایش دعا می کردند که خوب شود .

متاسفانه خدا او را بیشتر از ما ها دوست داشت و زودتر از ماها او را پیش خودش برد .به بازماندگان این عزیز تسلیت می گیم.مرتضی پاشایی همیشه در قلب ما می مااند .این اخرین ویدیویی است که از او در تلویزیون ایران ما داریم