طرفداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان - شبکه‌ما

بعد از این که طرفداران مرتضی پاشایی خواننده خوب کشورمان متوجه شدند که ایشون دار فانی را وداع گفتند در مقابل بیمارستان بهمن که او...

طرفداران مرتضی پاشایی مقابل بیمارستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

بعد از این که طرفداران مرتضی پاشایی خواننده خوب کشورمان متوجه شدند که ایشون دار فانی را وداع گفتند در مقابل بیمارستان بهمن که او در آن جا بستری بود رفتند و اشک می ریختند و آهنگ او نیز در آن جا پخش می شده است.

قلب همه طرفدارانش شکسته است و همه ناراحت هستند  و ترانه او را گروهی با هم تکرار می کنند که حتما او در جای خوبی است ولی حیف که طرفدارانش به این زودی ها و راحتی دلشان آرام نمی شود کماکان همه غم دارند