مهارت موفقیت - شبکه‌ما

در این کلیپ ، توضیحاتی در مورد این که مردم شاد چگونه به صفت شاد بودن دست میابند توضیح داده شده است.

مهارت موفقیت

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ ، توضیحاتی در مورد این که مردم شاد چگونه به صفت شاد بودن دست میابند توضیح داده شده است.

امام علی (ع) در حدیثی می فرمایند :

مراقب افکارتان باشید که گفتار می شوند

مراقب گفتارتان باشید که اعمال می شوند

مراقب اعمالتان باشید که عادت می شوند

مراقب عاداتتان باشید که شخصیت می شود

مراقب شخصیتتان باشید که سرنوشت می شوند.

اگر ما مسلمانان ، واقعا به احادیث رجوع کنیم زندگی مان متحول خواهد شد.

کاری که اروپایی ها و غربی ها بهتر از ما به آن عمل می کنند.