غذا دادن سگ به گوسفند - شبکه‌ما

انسان به لحاظ قدرت تعقل و توانایی انتخاب همواره خود را از دیگر موجودات عالم هستی برتر دانسته و از این برتری احساس غرور کرده...

غذا دادن سگ به گوسفند

دسته بندی ها:
توضیحات:

انسان به لحاظ قدرت تعقل و توانایی انتخاب همواره خود را از دیگر موجودات عالم هستی برتر دانسته و از این برتری احساس غرور کرده است .

اما زمانی که این توان تفکر در طول زندگی بشر صرف جنگ آوری و کشیدن مردم به زیر یوغ سلطه و استعمار بوده است ، دیگر بی ارزش خواهد بود و شرم جای حس غرور را می گیرد .

متاسفانه در طول زندگی انسان به ندرت می توان دوره ای را ذکر کرد که انسان ها فارغ از نژاد ، آیین ، ملیت و.... در کنار یکدیگر به خوبی زیسته باشند و با هم سر ناسازگاری نداشته باشند .

در چنین اوضاعی که انسان ها یکدیگر را به حیوانات درنده تشبیه می کنند ، تصاویر و فیلم هایی از زندگی حیوانات منتشر می شود که نشان می دهد این موجوات خوی انسانی گرفته اند و بی توجه به این که از چه گونه ای هستند ، به یکدیگر کمک می کنند .

به عنوان گواهی بر این گفته این ویدئو شیر دادن سگی به بچه گوسفندی را نشان می دهد که توجیه این مسئله با هر منطقی غیر قابل درک باشد.