دعوای ده نمکی با جیرانی - شبکه‌ما

 وقتی نام مسعود ده نمکی را جایی می بینیم ، ناخود آگاه به یاد فیلم های پر فروش وی که به گیشه های سینما رونق...

دعوای ده نمکی با جیرانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 وقتی نام مسعود ده نمکی را جایی می بینیم ، ناخود آگاه به یاد فیلم های پر فروش وی که به گیشه های سینما رونق عجیبی داد می افتیم . مجموعه سه قسمتی اخراجی ها که مجموعا در مدت زمان اکران شان چیزی حدود 11 میلیارد تومان برای صاحب اثر و تهیه کننده آن سود خالص به همراه داشت .

یقینا اگر قرار باشد صرفا به همین عدد و رقم قناعت کنیم ، باید اذعان کنیم که با فیلم سازی حرفه ای و مجرب رو به رو هستیم ، اما اگر شاخص را کمی آن طرف تر هدایت کنیم متوجه بسیاری از مسائل پشت پرده این میزان فروش خواهیم شد .

به طور کلی عواملی که در فروش یک اثر سینمایی موثر هستند در موارد تبلیغات ( اعم از تلویزیونی و محیطی ) ، تعداد سالن سینما و مدت زمان اکران خلاصه می شود که مسعود ده نمکی به لحاظ وابستگی خود به جریانات سیاسی اصول گرایی و حمایت های بی وقفه وزارت ارشاد دولت 9 و 10 ام از وی از یکایک این حمایت ها بی بهره نبود و همین امر موجبات فروش میلیاردی آثار متوسط او شده بود .