خنده دار ترین رقص باله - شبکه‌ما

هر چند با این که در ایران پس از سال 57 درب تمام مراکز رقص و میکده ها بسته شد ، اما واژه رقص برای...

خنده دار ترین رقص باله

دسته بندی ها:
توضیحات:

هر چند با این که در ایران پس از سال 57 درب تمام مراکز رقص و میکده ها بسته شد ، اما واژه رقص برای مردم این سرزمین و به ویژه نسل تازه متولد شده آن واژه و مفهومی نا مانوس نیست ، چرا که علیرغم این مسائل ، امروزه آموزش رقص در انواع مختلف آن اعم از باله ، سنتی و بالروم در مهدکودک ها و کلاس های خصوصی به کودکان آموزش داده می شود .

البته همین ابتدا باید گفت که علت انسداد میکده ها در ایران ، بیشتر از آن که خاستگاهی دینی داشته باشد ، ریشه ای در مبارزه با فحشا و بی بند و باری دارد ، چرا که در گذشته این مراکز محلی برای شادخواری و عرضه کردن بود که خوشبختانه بساط این گونه بی فرهنگی و فحشا برچیده شد .

از زمان و چگونگی ورود رقص به زندگی انسان اطلاعات مستدل و چندانی در اختیار انسان وجود ندارد ، اما به طور کلی به دلیل وجود تصاویری مشابه به حرکات موزون در صخره بیمبتکا می توان خاستگاه اصلی آن را به هندوستان فعلی نسبت داد .