هم‌خوانی ترانه «جاده یه طرفه» به یاد مرتضی پاشایی- جلوی بیمارستان «بهمن» - شبکه‌ما

روحش شاد یادش در بین ما گرامیست.

هم‌خوانی ترانه «جاده یه طرفه» به یاد مرتضی پاشایی- جلوی بیمارستان «بهمن»

دسته بندی ها:
توضیحات:

روحش شاد

یادش در بین ما گرامیست.