از گذشته تا در گذشتِ مرتضی پاشایی - شبکه‌ما

روحش به باقیات پیوست اما با صدایش در زندگی  ما حضورش را حفظ  کرد. روحش شاد

از گذشته تا در گذشتِ مرتضی پاشایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

روحش به باقیات پیوست

اما با صدایش در زندگی  ما حضورش را حفظ  کرد.

روحش شاد