حرکات کششی مخصوص ران - شبکه‌ما

با دو حرکت کششی برای پاها در خدمت شما هستیم .

حرکات کششی مخصوص ران

دسته بندی ها:
توضیحات:

با دو حرکت کششی برای پاها در خدمت شما هستیم . ابتدا پای راست را دراز کرده و پای چپ را از زانو خم و کف پا را جلوی بدن قرار داده و بدن خود را به سمت انگشتان پای راست خم کنید . حال در همان حالت پاها را بدون حرکت نگه داشته و بدن خود را به پشت بچرخانید . خب پاها را عوض کنید .

پای چپ را دراز کرده و به حالت کششی نگه دارید . کف پای راست را جلوی بدن قرار دهید و بدن خود را به سمت مچ پا بکشید . حال به همان صورت باقی مانده و بدن خود را به پشت بچرخانید . و در ادامه با فیلم آموزشی همراه با ما باشید .