جشنواره انار در ایران - شبکه‌ما

  سومین جشنواره انار چند روزی است که اماده به کار کرده است و از ساعت 10 صبح تا 10 شب فروش انار را داشته ایم...

جشنواره انار در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

سومین جشنواره انار چند روزی است که اماده به کار کرده است و از ساعت 10 صبح تا 10 شب فروش انار را داشته ایم .قیمت آن با بیرون فرقی ندارد ولی کیفیتش بهتر است .انار باید سبک و آب دار باشد که بعضی ها می گویند خوب نیست .

انار پوست سیاه جدید انار نیز از ساوه اورده اند و ختی از اصفهان و یزد و خراسان رضوی نیز انار ها را اورده اند .انار یک کیلو و پانصد نیز داریم که می گویند بزرگترین انار است که در این جشنواره موجود هست