سوتی باحال خاله نرگس - شبکه‌ما

  خاله نرگس  یکی از مجریان خوب برنامه کودک می باشد که بچه ها او را خاله نرگس صدا می کنند .

سوتی باحال خاله نرگس

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

خاله نرگس  یکی از مجریان خوب برنامه کودک می باشد که بچه ها او را خاله نرگس صدا می کنند .در این برنامه از کودکان می پرسد که چه کارهایی را خودشان انجام می دهند و چگونه به خانواده خود کمک می کنند .

تعداد زیادی از این کوچولو ها دست خود را بالا می گیرند که کارهای خوبشان را بیان کنند .در این میان فرنود کوچولوی معروف ما نیز دست خود را بالا می گیرد و می خواهد از توانمندی خود بگوید ولی چیزی می گوید که باعث می شود برای همیشه معروف شود