ازمایش جالب مورچه - شبکه‌ما

خیلی از ما ها هستیم که وقتی مورچه را می بینیم آن را دنبال می کنیم و یا دستمان را جلویش می گیریم و این...

ازمایش جالب مورچه

دسته بندی ها:
توضیحات:

خیلی از ما ها هستیم که وقتی مورچه را می بینیم آن را دنبال می کنیم و یا دستمان را جلویش می گیریم و این مورچه دیگر مسیر را ادامه نمی دهد و بر می گردد .

در این ویدیو نیز مورچه ها راه می روند و یک فردی دور آن ها با خودکار دایره می کشد و این مورچه راه خود را گم می کند فکر می کند که در مسیرش یک مانعی وجود دارد .خیلی جالب هست که این موجودات را امتحان می کنیم.حالا نمی دانم به خاطر رنگ آن و یا به خاطر بو متوجه آن می شوند