باز کردن در توسط پانی سگ - شبکه‌ما

این سگ باهوش در ها را با دست خود خیلی جالب باز می کند و داخل می رود .

باز کردن در توسط پانی سگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

این سگ باهوش در ها را با دست خود خیلی جالب باز می کند و داخل می رود .دیگر از دست این حیوان ها هم نمی شود در ها را بست تا مزاحممان نشوند .این موضوع نه تنها برای سگ ها بلکه برای خیلی از حیوانات دیگر نیز اتفاق می افتد .

 در واقع خیلی از حیوانات دیگر باهوش هستند.مانند گربه که خیلی باهوش هست با اینکه کوچولو هست می پرد و درب را باز می کند.چند روز پیش هم یک بز را دیدم که این کار را به راحتی انجام می داد