بزرگترین فلافل جهان - شبکه‌ما

برای درست کردن این فلافل به عنوان بزرگترین فلافل دنیا که اسمشان در گینس ثبت شده است .

بزرگترین فلافل جهان

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای درست کردن این فلافل به عنوان بزرگترین فلافل دنیا که اسمشان در گینس ثبت شده است .مواد لازم به کار رفته در این مواد 80 کیلو نخود و 5 کیلو پیاز و بقیه مواد سیر و سیب زمینی و تخم مرغ  و 3 کیلو روغن سبزیجات هم که سوا هستند

 که باعث شده این فلافل بزرگترین فلافل دنیا شناخته شود .اخرین فلافل که ثبت شده بود 23 کیلو بوده است و هم اکنون این فلافل نیز 74 کیلو می باشد که با مواد زیبا نیز آن را در نهایت تزئین کردند