مرگ خاموش بی احتیاط ها - شبکه‌ما

مرگ خاموش در کمین بی احتیاط هاست .این روزها که هوا به ویژه در مناطق سردسیر کشور در حال سردتر شدن هست .

مرگ خاموش بی احتیاط ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

مرگ خاموش در کمین بی احتیاط هاست .این روزها که هوا به ویژه در مناطق سردسیر کشور در حال سردتر شدن هست .بخاری ها در این مناطق یا روشن شده و یا در حال روشن شدن است .یکی از توصیه های ایمنی و حیاطی این ایام دقت ویژه در نصب دودکش ها و شلنگ های گاز است .

بی احتیاطی برابر است با یک عمر پشیمانی.بخاری های کوچکی که با یک سهل انگاری کوچک ممکن هست قاتل خاموش باشد که سالانه بیش از 800 نفر در کشور جان خود را در اثر گاز گرفتگی از دست می دهند