نمایشگاه مطبوعات 93 - شبکه‌ما

اعلام شده است که بیش از 6  هزار خبر نگار تصویری و مکتوب در کشور در حاشیه های نمایشگاه مطبوعات 93 فعالیت دارند .

نمایشگاه مطبوعات 93

دسته بندی ها:
توضیحات:

اعلام شده است که بیش از 6  هزار خبر نگار تصویری و مکتوب در کشور در حاشیه های نمایشگاه مطبوعات 93 فعالیت دارند .تعداد نشریات هم حدود 6400 روزنامه و مجله است .

 اما تعداد سایت های خبری 450 سایت و تعداد خبرگذاری ها هم 44 خبرگذاری است و خود نمایشگاه مطبوعات هم از 450 غرفه تشکیل شده است .مردم این را نمی دانند ولی تا دلتان بخواهد خبرنگار و عکاس وجود دارد . بعضی ها هم اصلا از جای خودشان راضی نیستند .این نمایشگاه امسال بسیار خلوت بوده است